ONDERNEMERSCHAP EN SAMENWERKING ZIJN ONZE DRIVERS VOOR structurele vernieuwing
over

beeblue

 

 

BeeBlue

producten

‘SOOP’
zeep van organische reststromen
‘TOOST’
bier van brood
‘UPCRATE’
fietskrat van plastic afval
wij werken samen aan

projecten

AEB AMSTERDAM

STRATEGIE SESSIE
2016 | Voor directie en management van AEB heeft BeeBlue een strategie sessie georganiseerd en gefaciliteerd.

DE GROENE ZAAK

WORKSHOPS
2016 | BeeBlue heeft in opdracht van 'De Groene Zaak' een 5-tal 'circulair ondernemen' workshops ontworpen en gefaciliteerd voor ondernemers, ontwerpers en ambtenaren

RIJKSWATERSTAAT

ONTWERPSESSIES
2016 | In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft BeeBlue een programma ontwikkeld: aanbesteden volgens circulaire principes

PROVINCIE UTRECHT

PILOT TRAJECT
2016 | In opdracht van De Provincie Utrecht heeft BeeBlue studenten gevraagd om met vernieuwende, impactvolle oplossingen te komen voor 1100 afgedankte laptops.

MINISTERIE I&M

PRODUCTONTWIKKELING
2015 | In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft BeeBlue, met partner Publik Innovations, het Innovatie Platform ontwikkeld.

MVO NEDERLAND

WORKSHOPS
2016 | In samenwerking met MVO Nederland hebben wij bedrijven actief ondersteund om hun ambities in circulair ondernemen concreet en uitvoerbaar te maken.

URBAN UPCRATE NO.1

PROTOTYPE
2016 | Uit 3D-print afval, plastic, heeft BeeBlue plastic platen ontwikkeld. Hiervan hebben we een modulair prototype fietskrat gemaakt. Of het fietskrat daadwerkelijk op de markt komt, wordt nog onderzocht.

DUTCH DESIGN WEEK

DESIGN LAB
2016 | In opdracht van Philips en DDW, heeft BeeBlue een ‘design-lab’ georganiseerd om deelnemers te laten ondervinden dat circulaire producten, diensten en businessmodels direct samenhangen.

MINISTERIE EZ

MARKTONTMOETING
2016 | BeeBlue heeft, in samenwerking met Het Ministerie van Economische Zaken, voor overheidsinstellingen en martktpartijen een Marktontmoeting georganiseerd.

ALLIANDER

STRATEGIE SESSIE
2016 | In samenwerking met Alliander heeft BeeBlue actief aan deze sessie deelgenomen. Deelnemers van deze sessie -directies en Voorzitters van Raad van Bestuur- : KPN, Siemens, IBM, en British Telecom.

TNO

STRATEGIE SESSIE
2015 | Met TNO is, in een aantal ontwerpsessies, een strategie geformuleerd. Deze strategie heeft kansen in kaart gebracht voor steden om actief in te zetten op circulaire innovatie op stedelijke schaal.

Heeft jullie bedrijf reststromen waar je kansen voor een product in ziet?